2018 අලුත් අවුරුද්ද ඔබේ ලග්නයට, රටට කොහොමද..

2017 අවුරුද්දෙ අන්තිම දවස තමයි අපි මේ ගත කරමින් ඉන්නෙ. හෙටින් උදාවෙන අලුත් අවුරුද්ද අලුත් විදියට අරඹන්න හැම දෙනාම බොහොම උනන්දුවෙන් ආරම්භ කරන්න මග බලාගෙන ඉන්නවා. 2018 අවුරුද්ද පොහොය දවසකින්ම ආරම්භ වීම විශේෂත්වයක්. ඉතිං හෙට Continue reading “2018 අලුත් අවුරුද්ද ඔබේ ලග්නයට, රටට කොහොමද..”

ලග්න දෙකකට අද තාක්ෂණික අංශයෙන් කටයුතු දියුණු වෙනවා. ඔබේ ලග්නයද කියලා මෙතනින් බලන්න.

2017 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ 31 අගහරුවාදා දින ඔබේ ලග්නයට කොහොමද කියලා බලන්න.රාහු කාලය ප.ව 02.52 සිට 04.22   Continue reading “ලග්න දෙකකට අද තාක්ෂණික අංශයෙන් කටයුතු දියුණු වෙනවා. ඔබේ ලග්නයද කියලා මෙතනින් බලන්න.”

සිකුරු මාරුවෙන් ජීවිත උඩු යටිකුරු වෙයි… සිකුරු මාරුවෙන් ඔබේ ලග්නයට වෙන බලපෑම .!


ජ්‍යෝති ශාස්ත්‍රය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන සියලූම දෙනා එලබෙන නොවෙම්බර් මස තුන් වෙනිදා සිදුවන සිකුරු මාරුව පිළිබදව දැනටමත් දන්නවා විය යුතුය, සිකුරු මාරුව පිළිබදව සහ Continue reading “සිකුරු මාරුවෙන් ජීවිත උඩු යටිකුරු වෙයි… සිකුරු මාරුවෙන් ඔබේ ලග්නයට වෙන බලපෑම .!”