ෂෙරී ඇචේසන්ට සැබෑ මව හමුවූ සංවේදී මොහොත… වීඩියෝ

නිරූෂිකා 1991 පෙබරවාරි 28දා මහනුවර මහ රෝහලේදී උපත ලබා මාස කිහිපයකට පසුව අයර්ලන්ත යුවළක විසින් දරුකමට හදා ගැනීම සඳහා නීත්‍යනුකූල අවසර මත මෙරටින් රැගෙන Continue reading “ෂෙරී ඇචේසන්ට සැබෑ මව හමුවූ සංවේදී මොහොත… වීඩියෝ”